Alle activiteiten op een rij Alle activiteiten op een rij

Alle activiteiten op een rij

 
  • Elke zondagmorgen 10.00-11.15u. kerkdienst (de tweede zondag van de maand een laagdrempelige buurtviering). Na afloop van de viering is er koffiedrinken en ontmoeting. 
  • Elke tweede dinsdagmiddag van de maand 14.30-16.30u AlleenCafé: ontmoeting en informatie voor rouwenden.
  • Elke vierde dinsdagmiddag 14.00-16.00u ouderengespreksgroep.   
  • Elke woensdag 19.00-19.30u Oasegebed: een halfuurtje van bezinning en gebed.
  • Woensdagavond (elke tweede en vierde week) 19.45-21.30u Cantorij, de zanggroep die regelmatig meewerkt aan de kerkdiensten.
  • Elke vrijdagmiddag 14.00-16.00u buurtkoffie + Pipi Creatief: inloop, aandacht en gezellgheid voor iedereen. 
terug