Jubileum ds. Hettema Jubileum ds. Hettema
In de marge van de dienst van zondag 19 juni 2022 was er aandacht voor het jubileum van
ds. Hettema bij het verstrijken van vijfentwintig jaren sinds zijn bevestiging als predikant.
 
  
Voorzitter mevr. Mol overhandigde een presentje namens de Buurtgemeente
aan ds. Hettema die naast zijn vele andere functies ook actief is als secretaris
van de Buurtgemeente.
 

 

Ds. Van Essen is sinds zijn emeritaat in 2012 als predikant van de
Gemeente Laak nog zeer actief en regelmatig aanwezig als
gastpredikant tijdens diensten van de Buurtgemeente.
Ds. Van Essen was speciaal aanwezig om een icoon uit zijn
persoonlijke collectie cadeau te doen aan ds. Hettema.
Het icoon stelt St. Joris voor die de draak verslaat.

 

terug