Kerk in Laak gaat door Kerk in Laak gaat door
Toen buurtgemeente Kerk in Laak in 2021 als doorstart begon, besloot de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Kerk Den Haag dat dat eerst maar eens op proef moest gebeuren. 
Op de avond van maandag 22 mei heeft de Algemene Kerkenraad over buurtgemeente Kerk in Laak gesproken. De commissie van Kerk in Laak had daarvoor een 'veerkrachtscan' ingeleverd, een document aan de hand van een aantal vragen naar wie we zijn, met hoeveel mensen en wat we zien als sterke en zwakke punten. Er werd geïnteresseerd gevraagd naar ons wel en wee en naar onze plannen voor de toekomst, waarin we weer willen gaan pionieren in de wijk. 
Met applaus werd vervolgens ingestemd met het voorstel om van buurtgemeente Kerk in Laak definitief een voorziening te maken onder de vlag van de Algemene Kerkenraad. Dat houdt in dat we geen gewone wijkgemeente zijn en dat er aan ons iets minder eisen worden gesteld dan aan een gewone wijkgemeente, maar dat we definitief door mogen gaan. 
Daar zijn we heel blij mee en dankbaar. 

Aanstaande zondag is het Pinksteren, het feest van het geschenk van Gods Geest die over mensen kwam. Met Pinksteren is de kerk geboren: een verzameling mensen die geïnspireerd door Gods Geest in hun eigen taal en met hun mogelijkheden Gods liefde willen uitstralen. Met Pinksteren gaan we vieren dat we dat in Laak gestalte kunnen blijven geven. 
Iedereen is van harte welkom om dat mee te vieren!
terug