Gedachteniszondag Gedachteniszondag
Zondag 5 november is het gedachteniszondag geweest. We herdachten de overleden gemeenteleden en andere naasten uit het afgelopen kerkelijk jaar. We staken een kaarsje voor hen aan.
Deze dienst werd geleid door ds. Durkje Sikkema en de cantorij zong in de dienst.

Een van de overledenen die we hebben herdacht was Alma, die niet in het dienstboekje, maar wel op deze plek vermeld staat. Alma kwam niet alleen regelmatig in de Lukaskerk, maar was ook een bekend gezicht in onze Buurtgemeente. Decennia lang heeft zij moedig haar kruis gedragen: een zware verminking aan haar onderarm door toedoen van een ontploffing van een koelkast die tevens aan haar broer het leven heeft gekost. We zullen haar niet vergeten. Moge zij kind aan huis zijn bij Onze Vader in de Hemel en rusten in vrede.

Alma Cappon-Bakridi 71 jaar
26 juni 1952    29 september 2023
terug